Ferdinand I Întregitorul

Domnia de 13 ani a regelui Ferdinand (1914-1927) a marcat în istoria românilor o serie de evenimente importante: neutralitatea ţării şi, apoi, intrarea în război (1916-1919), succesele iniţiale şi eliberarea…

Bucureștiul interbelic

Primul Rãzboi Mondial a avut drept rezultat prãbuşirea unei lumi şi apariţia alteia şi s-a creat o barierã între aceste douã lumi:cei de acasã şi cei din tranşee. Rãzboiul modificã…

”Gugoașă”, Regele interbelic al mezelurilor

În anul 1930, în orașul Botoșani trăia un adevărat „rege al mezelurilor”. Se numea Ștefan Gheorghiu, dar era cunoscut de toată lumea prin porecla lui: „Gugoașă”. Acesta avea la aceea…

Gheorghe Gheorghiu Dej

Pe 19 martie 1965 a încetat din viaţă Gheorghe Gheorghiu Dej, prim secretar al CC al PCR şi preşedinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române. Născut în anul…